bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne do 30 tyś euro

Głuszyca, dnia 04 grudnia 2018 r.

ZO/61/2018


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Instalowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach gminnych nr 1,2,3,9
przy ul. Dolnej nr 9 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV 45331210-1) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/58/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie usług dezynfekcji i dezynsekcji w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 90921000-9) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/57/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług zduńskich w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV45262630-6). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/55/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV50711000-2). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/54/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Obsługa i utrzymanie studni oraz urządzeń do uzdatniania wody, w nieruchomościach
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. - nieruchomości stanowiące własność
Gminy Głuszyca i Wspólnoty Mieszkaniowe

(kod CPV 45232430-5). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/52/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 71356100-9). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/50/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 45332000-3). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/49/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy - instalacje zasilane gazem z sieci i z butli gazowych,

(kod CPV 50700000-2) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 06 listopada 2018 r.

ZO/46/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Grunwaldzkiej nr 70 w Głuszycy (nr działki 73/2)
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 06 listopada 2018 r.

ZO/45/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Kłodzkiej nr 105 w Głuszycy Górnej (nr działki 394/1)
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 29 października 2018 r.

ZO/44/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Instalowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu gminnym nr 1
przy ul. Bohaterów Getta nr 36 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV 45331210-1) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 23 października 2018 r.

ZO/43/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Przemurowanie kominów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach gminnych przy ul. Sienkiewicza nr 14 i Grunwaldzkiej nr 70 w Głuszycy oraz Kłodzkiej nr 35 w Głuszycy Górnej.
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 03 października 2018 r.

ZO/41/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej podłączenia budynku przy
ul. Grunwaldzkiej nr 70 w Głuszycy do kolektora sanitarnego
(kod CPV 45330000-9 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 28 września 2018 r.

ZO/40/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Montaż wkładu kominowego dla pieca c.o. na opał stały w łokalu mieszkalnym nr 21przy ul. Kolejowej 1 stanowiącego własność Gminy Głuszyca (kod CPV45331210-1)

/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 19 września 2018 r.

ZO/39/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Głuszyca (kod CPV 45311200-2 )
/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 19 września 2018 r.

ZO/38/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji zasilania elektrycznego w budynkach
gminnych: przy ul. Kłodzkiej nr 7 w Głuszycy Górnej oraz przy ul. Bohaterów Getta nr 36
w Głuszycy.
(kod CPV 71321000-4 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 7 września 2018 r.

ZO/34/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Budowa kabiny WC na Ipiętrze w budynku gminnym przy ul. Dolnej nr 13
(kod CPY45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 04 września 2018 r.

ZO/33/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowej oraz instalowanie wentylacji w lokalach gminnych
w budynku przy ul. Bohaterów Getta nr 8
(kod CPV 45331210-1) Ina podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZO/31/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Głuszyca (kod CPV 45311200-2 )
/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZO/30/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji zasilania elektrycznego
w budynkach gminnych: przy ul. Kłodzkiej nr 7 w Głuszycy Górnej oraz przy
ul. Bohaterów Getta nr 36 w Głuszycy.
(kod CPV 71321000-4,45315300-1) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 29 sierpnia 2018 r.

ZO/29/2018 Głuszyca

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej podłączenia budynku przy
ul. Kłodzkiej nr 105 w Głuszycy Górnej do kolektora sanitarnego
(kod CPV 45330000-9 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 20 sierpnia 2018 r.

ZO/28/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Dostawa i montaż nawiewników okiennych w lokalach gminnych w Głuszycy - 50 szt.
(kod CPV25235000-7) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 18 lipca 2018 r.

ZO/25/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Dostawa samochodu asenizacyjnego na podstawie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro netto
(kod CPV34144410-5; 66000000 )
/w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych/tj. Dz .U. z 2017 r.poz.1579/


Głuszyca, dnia 27 czerwca 2018 r.

ZO/23/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku gminnego zlokalizowanego przy
ul. Wiejskiej 1 w Grzmiącej (kod CPV 45232421-9 )
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 15 czerwca 2018 r.

ZO/22/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV50700000-2).
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 12 czerwca 2018 r.

ZO/21/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont kapitalny dachu - pokrycie dachu papą na podłożu drewnianym
(kod CPV 45000000-7)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 08 czerwca 2018 r.

ZO/20/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Granicznej 12 w Głuszycy Górnej (nr działki 358)
(kod CPV45000000-7)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 29 maja 2018 r.

ZO/18/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont dachu - nad przybudówką w budynku
gminnym przy ul. Kłodzkiej nr 1, 58-340 Głuszyca
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 28 maja 2018 r.

ZO/17/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont kapitalny dachu- dachówka zakładkowa ceramiczna w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej nr 3, 58-340 Głuszyca
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 28 maja 2018 r.

ZO/16/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont kapitalny dachu- dachówka zakładkowa ceramiczna w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej nr 83, 58-340 Głuszyca
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 09 maja 2018 r.

ZO/15/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Instalowanie wentylacji grawitacyjnej w kotłowni w budynku gminnym przy
ul. Grunwaldzkiej nr 83 (kod CPV45331210-1)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 08 maja 2018 r.

ZO/14/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Granicznej 12 w Głuszycy Górnej (nr działki 358) (kod CPV45000000-7)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 07 maja 2018 r.

ZO/13/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont kapitalny dachu - dachówka ceramiczna angobowana
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/ Remont kapitalny dachu- dachówka zakładkowa ceramiczna w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 7 , 58-340 Głuszyca. Przedmiar stanowi integralny załącznik do zamówienia.


Głuszyca, dnia 07 maja 2018 r.

ZO/12/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont kapitalny dachu - dachówka ceramiczna angobowana
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/
Remont kapitalny dachu- dachówka ceramiczna angobowana w budynku przyul. Grunwaldzka nr 62 , 58-340 Głuszyca. Przedmiar stanowi integralny załącznik do zamówienia.


Głuszyca, dnia 19 kwietnia 2018 r.

ZO/11/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Rozbiórkę pomieszczeń gospodarczych przy ul. Bolesława Chrobrego 3-5 w Głuszycy
[Głuszyca 1, działka Nr 158/25] (kod CPV 45111100-1)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 17 Kwietnia 2018 r.

ZO/10/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Głuszyca (kod CPV 45311200-2 )
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 9 luty 2018 r.

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii ogólnobudowlanych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV45261000-4, 45262000-1) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 9 luty 2018 r.

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Usuwanie awarii instalacji sanitarnych w budynkach stanowiących własność Gminy
Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV 45330000-9) / na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 19 stycznia 2018 r.


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 50700000-2) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 9 stycznia 2018 r.


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:


Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 90513500-1). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 50700000-2) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV 50711000-2).
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii ogólnobudowlanych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV 45261000-4, 45262000-1)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV 45332000-3).
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV50700000-2)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie usług dezynfekcji i dezynsekcji w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV 90921000-9)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV 71356100-9).
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV 90513500-1).
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Obsługa i utrzymanie studni oraz urządzeń do uzdatniania wody w nieruchomościach
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. - nieruchomości stanowiące własność
Gminy Głuszyca i Wspólnoty Mieszkaniowe (kod CPV45232430-5).
Ina. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/Opublikował: Tomasz Szachta
Publikacja dnia: 05.12.2018
Podpisał: Tomasz Szachta
Dokument z dnia: 21.12.2017
Dokument oglądany razy: 8 637