bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy jest:
( według Polskiej Klasyfikacji działalności )


1. PKD 81.30.Z, Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
2. PKD 43.12.Z, Przygotowanie terenu pod budowę
3. PKD 71.11.Z, Działalność w zakresie architektury
4. PKD 49.41.Z, Transport drogowy towarów
5. PKD 43.22.Z, Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
6. PKD 77.11.Z, Wynajem samochodów osobowych
7. PKD 68.20.Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
8. PKD 02.10.Z,Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwanych produktów leśnych
9. PKD 02.40.Z, Działalność usługowa związana z leśnictwem
10. PKD 16.10.Z, Produkcja wyrobów tartacznych
11. PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
12. PKD 42.99.Z, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nieklasyfikowane
13. PKD 42.11.Z, Roboty związane z budową dróg i autostrad
14. PKD 43.99.Z, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieklasyfikowane
15. PKD 43.29.Z, Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych
16. PKD 43.34.Z, Malowanie i szklenie
17. PKD 47.76.Z, Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
18. PKD 71.12.Z, Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
19. PKD 74.10.Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
20. PKD 68.32.Z, Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
21. PKD 38.11.Z, Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
22. PKD 81.29.Z, Pozostałe sprzątanie
23. PKD 91.03.Z, Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
24. PKD 91.04.Z, Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
25. PKD 96.03.Z, Pogrzeby i działalności pokrewne
26. PKD 52.10.Z, Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
27. PKD 38.12.Z, Zbieranie odpadów niebezpiecznych
28. PKD 38.12.Z, Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
29. PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
30. PKD 38.32.Z, Odzysk surowców z materiałów segregowanych
31. PKD 46.77.Z, Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
32. PKD 43.11.Z, Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
33. PKD 43.91.Z, Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
34. PKD 43.21.Z, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
35. PKD 43.31.Z, Tynkowanie
36. PKD 43.32.Z, Zakładanie stolarki budowlanej
37. PKD 43.33.Z, Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian
38. PKD 46.73.Z, Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
39. PKD 46.74.Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
40. PKD 46.90.Z, Pozostała sprzedaż hurtowa i niewyspecjalizowana
41. PKD 47.52.Z, Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
42. PKD 68.10.Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
43. PKD 77.32.Z, Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
44. PKD 63.11.Z, Przetwarzanie danych
45. PKD 69.20.Z, Działalność rachunkowo-księgowa
46. PKD 73.1. ReklamaOpublikował: Tomasz Szachta
Publikacja dnia: 06.12.2017
Podpisał: Tomasz Szachta
Dokument z dnia: 06.12.2017
Dokument oglądany razy: 257