Zapytania ofertowe

Głuszyca, dnia 14.08.2019 r.

ZO/30/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie instalacji gazowej grzewczej i wentylacji w lokalach gminnych Nr 2, 3, 6, 7, 9,
10,12 i 14 oraz likwidacja kotłowni wspólnej w budynku przy ul. Niecałej 1 w Głuszycy.
(kod CPV 45333000-0 ) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 22.07.2019 r.

ZO/28/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.: Częstochowskiej 2 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV45311200-2) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 08 lipiec 2019 r.

ZO/27/2019                                                                      

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację Decyzji

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim

Nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 i 4/2019 - dotyczy budynku mieszkalnego przy

ul. Kościuszki 3 Głuszyca

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 8 maja 2019 r.

ZO/25/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Na budowę drenażu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem izolacji
ścian fundamentowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dolnej nr 1
w Głuszycy kod 58-340 (kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

                                                                   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 8 maja 2019 r.

ZO/24/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont dachu papowego, przemurowanie kominów (kod CPV45000000-7)

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 07 maja 2019 r.

ZO/23/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wzmocnienie belki stropowej drewnianej wraz z robotami towarzyszącymi w lokalu
mieszkalnym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej nr 56/4
w Głuszycy. Kod CPV45000000-7
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

  • Treść ogłoszenia                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 02 maja 2019 r.

ZO/21/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie schodów wewnętrznych , drewnianych w klatce schodowej w budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 57 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV45422000-1) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 15 marca 2019 r.

ZO/16/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Budowa wentylacji grawitacyjnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Parkowej nr 1 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV45331210-1)

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 12 marca 2019 r.

ZO/14/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont elewacji - termomodernizacja

(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 12 marca 2019 r.

ZO/13/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont dachu - pokrycie blachodachówką, przemurowanie kominów,

(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 lutego 2019 r.

ZO/12/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Dostawę i wymianę wodomierzy z modułem radiowym wraz z ich odczytem w lokalach
mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących pod zarządem
ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy.
(główny kod CPV38421100-3; dodatkowe kody CPV: 32230000-4,65500000-9 )
/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 29 stycznia 2019 r.

ZO/6/2019                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku inwentarskiego na zaplecze
techniczne przy ul. Grunwaldzkiej nr 40A w Głuszycy, kod 58-340

(kod CPV 71240000-2 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 9 stycznia 2019 r.

ZO/1/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Remont kapitalny dachu - pokrycie karpiówką ceramiczną, przemurowanie komina,
naprawa i malowanie gzymsu
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/59/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie usług dezynfekcji i dezynsekcji w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 90921000-9) /na. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/58/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie usług dezynfekcji i dezynsekcji w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 90921000-9) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/57/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług zduńskich w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV45262630-6). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/56/2018                                                                           

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV50711000-2). /na. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/55/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV50711000-2). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/54/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Obsługa i utrzymanie studni oraz urządzeń do uzdatniania wody, w nieruchomościach
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. - nieruchomości stanowiące własność
Gminy Głuszyca i Wspólnoty Mieszkaniowe

(kod CPV 45232430-5). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/53/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
zarządzanych przez ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 71356100-9). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/52/2018                                                                        

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 71356100-9). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/51/2018                                                                           

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych, będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 45332000-3). /na. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/50/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 45332000-3). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/49/2018                                                                         

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy - instalacje zasilane gazem z sieci i z butli gazowych,

(kod CPV 50700000-2) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 14 września 2018 r.

ZO/37/2018                                                                         

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej podłączenia budynku przy
ul. Kłodzkiej nr 75 w Głuszycy Górnej do kolektora sanitarnego
(kod CPV 45330000-9 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 5 września 2018 r.

ZO/32/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

przy ul. Mazurskiej nr 5 w Głuszycy
(kod CPV 45311200-2 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 03 sierpnia 2018 r.

ZO/27/2018                                                                           

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Pionierów 2 w Głuszycy ( od pionu do gazomierza, instalacja w piwnicach) po tej
samej trasie (klatka Nr 2,4, 6, 8,10,12, 14,16,18) (kod CPV 45333000-0)

/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 02 sierpnia 2018 r.

ZO/26/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mazurskiej 5 w Głuszycy (kod CPV 45232421-9 )

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 05 lipca 2018 r.

ZO/24/2018                                                                       

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont kapitalny dachu - dachówka zakładkowa ceramiczna
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

Opis przedmiotu zamówienia: remont dachu,elewacji, wymiana drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśna 10, 58-340 Głuszyca. Przedmiar stanowi integralny załącznik do zamówienia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 15 czerwca 2018 r.

ZO/22/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV50700000-2).
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 19 marca 2018 r.

 ZO/9/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w kuchni, w lokalu mieszkalnym Nr 1
przy ul. Bohaterów Getta 22 w Głuszycy (kod CPV45331210-1).

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 20 luty 2018 r.

zo/8/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH 1 KOMUNALNYCII SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczqcej podlqczenia budynkil przy ul. Granicznej 12 w Głuszycy Górnej do kolektora sanitarnego

(kod CPV Ina podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO/4/2018                                                                              Głuszyca, dnia 17 stycznia 2018 r.

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

UL.SIENKIEWICZA 12 58-340 GŁUSZYCA

Zaprasza do złożenia oferty na:

REMONT INSTALACJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot zamówienia: remont instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości w budynku przy ul. Sienkiewicza 12 ( klatka III) w Głuszycy. Termin realizacji zamówienia: pierwszy kwartał 2018 - do decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO/3/2018                                                                              Głuszyca, dnia 9 stycznia 2018 r.

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:

Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV90513500-1).

Ina podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV 90513500-1).

Ind. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie usług dezynfekcji i dezynsekcji w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV 90921000-9)

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV50700000-2).

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV45261000-4, 45262000-1)

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,

będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV 45332000-3).

/na. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV50711000-2).

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
zarządzanych przez ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV 71356100-9).

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Remont Instalacji Gazowej w cześciach wspólnych nieruchomości budynku mieszkalnego

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 12, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiKSp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Górna 5

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Górna 5, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiKSp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wysoka 1

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wysoka 1, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 28

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Sienkiewicza 28, 58-340 Głuszyca reprezentowana

przez ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 5

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Sienkiewicza 5, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 4

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Sienkiewicza 4, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Niecała 1

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Niecała 1, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Leśna 10

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Leśna 10, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Leśna 6

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Leśna 6, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 54

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Grunwaldzkiej 54, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 14

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Grunwaldzkiej 14, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 1

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Grunwaldzkiej 1, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 30

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Bohaterów Getta 30, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 10

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Bohaterów Getta 10, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Dolna 1

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Dolna 1, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o. o w Głuszycy

- Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości - ul. Sienkiewicza 19 Głuszyca

- Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych - 11-go Listopada 2 - zapytanie ofertowe

1. przedmiar

2. projekt budowlany do wgladu w siedzibie lub do przesłania na ades e-mail oferenta - przekracza rozmiar możliwy do upublicznienia

- Wymiana istalacji gazowej w częściach wspólnych - Grunwaldzka 81 - zapytanie ofertowe

1. przedmiar

2.projekt budowlany do wgladu w siedzibie lub do przesłania na adres e-mail oferenta - przekracza rozmiar możliwy do upublicznienia

- Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych - Grunwaldzka 87 - zapytanie ofertowe

1. przedmiar

2. projekt budowlany do wglądu w siedzibie lub do przesłania na adres e-mail oferenta - przekracza rozmiar możliwy do upublicznienia

-Usuwanie awarii ogólnobudowlanych, w których zarządcą jest ZUMiK sp. z o.o.

- Prowadzenie stałej obsługi instalacji elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o.

 

Zakład Usług Mieszkaniowych
i Komunalnych Sp. z o.o.

58-340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 38

tel. 74 845 63 84
fax 74 845 62 33

zumik@zumik.com.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 9:00 - 15:30
wtorek 9:00 - 17:00
środa 9:00 - 15:30
czwartek 9:00 - 15:30
piątek 9:00 - 14:00

Sprawdź jak do nas trafić!