PSZOK czynny jest:

- od poniedziałku do piątku w godz. od  8:00 do 16:00
- w soboty od godz. 8:00 do 13:00.

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

W PSZOK-u przyjmowane będą takie odpady jak: papier, makulatura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, odzież i tekstylia.

Odpady muszą być dostarczone posegregowane na poszczególne frakcje. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa jego regulamin znajdujący się poniżej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Dodatkowa zbiórka "objazdowa" odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy będzie przeprowadzana w miesiącu październiku. Odbierane będą również w roku bieżącym odpady zielone z nieruchomości zamieszkałych według harmonogramu dwa razy w miesiącu od dnia 11 maja do 23 listopada.

 

Do pobrania:

-regulamin

Zakład Usług Mieszkaniowych
i Komunalnych Sp. z o.o.

58-340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 38

tel. 74 845 63 84
fax 74 845 62 33

zumik@zumik.com.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 9:00 - 15:30
wtorek 9:00 - 17:00
środa 9:00 - 15:30
czwartek 9:00 - 15:30
piątek 9:00 - 14:00

Sprawdź jak do nas trafić!