bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.09.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: .

Zamówienia publiczne do 30 tyś euro

Głuszyca, dnia 23 września 2021 r.

11/ZO/DAT/2021

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Opracowanie dokumentacji p roje kto wo-kosztoryso w ej na budowę instalacji gazowej w budynku przy ul. Bohaterów Getta nr 36 w Głuszycy ”
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej (części wspólne oraz 13 lokali mieszkalnych z założeniem kuchenki czteropalnikowej oraz ogrzewania c.o. na gaz dla każdego lokalu) w budynku przy ul. Bohaterów Getta nr 36 w Głuszycy. Ekspertyza kominiarska z dnia 15.07.2021 r. oraz warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
Zaleca się by Projektant dokonał wizji lokalnej wycenianego obiektu wraz z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant będzie zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.


Głuszyca, dnia 23 września 2021 r.

12/ZO/DAT/2021

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont
lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Bohaterów Getta nr 36 w Głuszycy”
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/
.

Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Bohaterów Getta nr 36 w Głuszycy. Dokumentacja powinna uwzględniać rozwiązania techniczne zawarte w opinii kominiarskiej - nr 90/06/2021 z dnia 01.06.2021 r., która stanowi załącznik do niniejszego zamówienia.
Zaleca się by Projektant dokonał wizji lokalnej wycenianego obiektu wraz z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Wyłoniony w drodze konkursu ofert Projektant będzie zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.


Głuszyca, dnia 20 listopada 2020 r.

ZO/11/2020

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacjiprojektowo-kosztorysowej na kompleksowy remont budynku przy
ul Cmentarnej Nr 2 w Głuszycy, kod 58-340 (kod CPV 71240000-2 )
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 27.04.2020 r,

ZO/04/2020

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej w lokalach mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 25 w Głuszycy wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 03.02.2020 r.

ZO/03/2020

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu gminnym Nr 5 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Bohaterów Getta 30 w Głuszycy,
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 09 stycznia 2020 r.

ZO/02/2020

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Budowa wentylacji dla lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 83 w Głuszycy,
(kod CPV 45331210-1) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 09 stycznia 2020 r.

ZO/01/2020

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Głuszycy
[działka Nr 67/8,148, obręb Głuszyca 2] (kod CPV45111100-1)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 24.07.2019 r.

ZO/29/2019


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Remont kapitalny dachu i kominów w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 83 w Głuszycy,
stanowiący własność Gminy Głuszyca.
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 23 maja 2019 r.

ZO/26/2019


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Budowa wentylacji grawitacyjnej w lokalach gminnych przy ul. : Grunwaldzkiej nr 77/9
i Sienkiewicza nr 2A/12 w Głuszycy,
(kod CPV45331210-1) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 02 maj a 2019 r.

ZO/22/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacjiprojektowo-kosztorysowej na g.c.o. i wentylację nawiewno-
wywiewną grawitacyjną w 8 lokalach gminnych w budynku przy ul. Niecała nr 1
w Głuszycy, kod 58-340 (kod CPV 71240000-2 )
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 2 maja 2019 r.

ZO/20/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Zakup, dostawa i osadzenie 4 szt. okien w połaci dachowej na istniejącej konstrukcji w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuszyca (kod CPV 45421100-5 )
/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 18 kwietnia 2019 r.

ZO/19/2019


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Budowa wentylacji grawitacyjnej w lokalach gminnych przy ul.: Grunwaldzkiej nr 77/9
i Sienkiewicza nr 2A/12 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV45331210-1) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 25 marca 2019 r.

ZO/18/2019


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Przemurowanie kominów wraz Z robotami towarzyszącymi w budynkach gminnych przy ul. Sienkiewicza nr 14 i Grunwaldzkiej nr 70 w Głuszycy oraz Kłodzkiej nr 35 w
Głuszycy Górnej.
(kod CPV 45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 21 marzec 2019 r.

ZO/17/2019


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę obiektów gospodarczych przy ul. Pamięci Narodowej nr 31 w Kolcach, Gmina Głuszyca oraz przy ul. Grunwaldzkiej nr 45 w Głuszycy, kod 58-340, (kod CPV 71240000-2 ) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 12 marca 2019 r.

ZO/15/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Głuszyca (kod CPV45421100-5 )
/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 28 lutego 2019 r.

ZO/12/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Dostawę i wymianę wodomierzy z modułem radiowym wraz z ich odczytem w lokalach
mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących pod zarządem
ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy.
(główny kod CPV38421100-3; dodatkowe kody CPV: 32230000-4,65500000-9 )
/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 25 lutego 2019 r.

ZO/11/2019


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA DRUGIE POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku inwentarskiego na zaplecze
techniczne przy ul. Grunwaldzkiej nr 40A w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV 71240000-2 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 19 lutego 2019 r.

ZO/10/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Głuszyca (kod CPV 45421100-5 )
/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 18 lutego 2019 r.

ZO/9/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Głuszyca  (kod CPV 45311200-2 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 14 luty 2019 r.

ZO/8/2019


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Montaż pieca grzewczego, wolnostojącego na paliwo stałe w lokalu gminnym nr 3
w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 1 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV45262630-6) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 11 luty 2019 r.

ZO/7/2019


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kabiny WC w lokalu
gminnym nr 5 w budynku przy ul. Bohaterów Getta nr 30 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV 71240000-2 ) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 23 stycznia 2019 r.

ZO/5/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej w lokalach gminnych
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 83 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV 71321400-8 ) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 18 stycznia 2019 r.

ZO/4/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Przebudowa instalacji gazowej - budowa instalacji c.o. na gaz w lokalu gminnym nr 2
przy ul. Kłodzkiej nr 4 w Głuszycy Górnej, kod 58-340
(kod CPV45333000-0; 45331100-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 14 stycznia 2019 r.

ZO/3/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Dostawa i montaż nawiewników okiennych w lokalach gminnych w Głuszycy -100 szt.
(kod CPV25235000-7) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 9 stycznia 2019 r.

ZO/1/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Remont kapitalny dachu - pokrycie karpiówką ceramiczną, przemurowanie komina,
naprawa i malowanie gzymsu
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 04 grudnia 2018 r.

ZO/61/2018


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Instalowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach gminnych nr 1,2,3,9
przy ul. Dolnej nr 9 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV 45331210-1) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/58/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie usług dezynfekcji i dezynsekcji w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 90921000-9) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/57/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług zduńskich w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV45262630-6). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/55/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV50711000-2). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/54/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Obsługa i utrzymanie studni oraz urządzeń do uzdatniania wody, w nieruchomościach
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. - nieruchomości stanowiące własność
Gminy Głuszyca i Wspólnoty Mieszkaniowe

(kod CPV 45232430-5). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/52/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 71356100-9). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/50/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 45332000-3). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/49/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy - instalacje zasilane gazem z sieci i z butli gazowych,

(kod CPV 50700000-2) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 06 listopada 2018 r.

ZO/46/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Grunwaldzkiej nr 70 w Głuszycy (nr działki 73/2)
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 06 listopada 2018 r.

ZO/45/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Kłodzkiej nr 105 w Głuszycy Górnej (nr działki 394/1)
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 29 października 2018 r.

ZO/44/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Instalowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu gminnym nr 1
przy ul. Bohaterów Getta nr 36 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV 45331210-1) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 23 października 2018 r.

ZO/43/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Przemurowanie kominów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach gminnych przy ul. Sienkiewicza nr 14 i Grunwaldzkiej nr 70 w Głuszycy oraz Kłodzkiej nr 35 w Głuszycy Górnej.
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 03 października 2018 r.

ZO/41/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej podłączenia budynku przy
ul. Grunwaldzkiej nr 70 w Głuszycy do kolektora sanitarnego
(kod CPV 45330000-9 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 28 września 2018 r.

ZO/40/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Montaż wkładu kominowego dla pieca c.o. na opał stały w łokalu mieszkalnym nr 21przy ul. Kolejowej 1 stanowiącego własność Gminy Głuszyca (kod CPV45331210-1)

/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 19 września 2018 r.

ZO/39/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Głuszyca (kod CPV 45311200-2 )
/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 19 września 2018 r.

ZO/38/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji zasilania elektrycznego w budynkach
gminnych: przy ul. Kłodzkiej nr 7 w Głuszycy Górnej oraz przy ul. Bohaterów Getta nr 36
w Głuszycy.
(kod CPV 71321000-4 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 7 września 2018 r.

ZO/34/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Budowa kabiny WC na Ipiętrze w budynku gminnym przy ul. Dolnej nr 13
(kod CPY45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 04 września 2018 r.

ZO/33/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowej oraz instalowanie wentylacji w lokalach gminnych
w budynku przy ul. Bohaterów Getta nr 8
(kod CPV 45331210-1) Ina podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZO/31/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Głuszyca (kod CPV 45311200-2 )
/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZO/30/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji zasilania elektrycznego
w budynkach gminnych: przy ul. Kłodzkiej nr 7 w Głuszycy Górnej oraz przy
ul. Bohaterów Getta nr 36 w Głuszycy.
(kod CPV 71321000-4,45315300-1) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 29 sierpnia 2018 r.

ZO/29/2018 Głuszyca

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej podłączenia budynku przy
ul. Kłodzkiej nr 105 w Głuszycy Górnej do kolektora sanitarnego
(kod CPV 45330000-9 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 20 sierpnia 2018 r.

ZO/28/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Dostawa i montaż nawiewników okiennych w lokalach gminnych w Głuszycy - 50 szt.
(kod CPV25235000-7) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 18 lipca 2018 r.

ZO/25/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Dostawa samochodu asenizacyjnego na podstawie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro netto
(kod CPV34144410-5; 66000000 )
/w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych/tj. Dz .U. z 2017 r.poz.1579/


Głuszyca, dnia 27 czerwca 2018 r.

ZO/23/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku gminnego zlokalizowanego przy
ul. Wiejskiej 1 w Grzmiącej (kod CPV 45232421-9 )
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 15 czerwca 2018 r.

ZO/22/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV50700000-2).
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 12 czerwca 2018 r.

ZO/21/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont kapitalny dachu - pokrycie dachu papą na podłożu drewnianym
(kod CPV 45000000-7)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 08 czerwca 2018 r.

ZO/20/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Granicznej 12 w Głuszycy Górnej (nr działki 358)
(kod CPV45000000-7)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 29 maja 2018 r.

ZO/18/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont dachu - nad przybudówką w budynku
gminnym przy ul. Kłodzkiej nr 1, 58-340 Głuszyca
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 28 maja 2018 r.

ZO/17/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont kapitalny dachu- dachówka zakładkowa ceramiczna w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej nr 3, 58-340 Głuszyca
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 28 maja 2018 r.

ZO/16/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont kapitalny dachu- dachówka zakładkowa ceramiczna w budynku
przy ul. Grunwaldzkiej nr 83, 58-340 Głuszyca
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 09 maja 2018 r.

ZO/15/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Instalowanie wentylacji grawitacyjnej w kotłowni w budynku gminnym przy
ul. Grunwaldzkiej nr 83 (kod CPV45331210-1)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 08 maja 2018 r.

ZO/14/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Granicznej 12 w Głuszycy Górnej (nr działki 358) (kod CPV45000000-7)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 07 maja 2018 r.

ZO/13/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont kapitalny dachu - dachówka ceramiczna angobowana
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/ Remont kapitalny dachu- dachówka zakładkowa ceramiczna w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 7 , 58-340 Głuszyca. Przedmiar stanowi integralny załącznik do zamówienia.


Głuszyca, dnia 07 maja 2018 r.

ZO/12/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont kapitalny dachu - dachówka ceramiczna angobowana
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/
Remont kapitalny dachu- dachówka ceramiczna angobowana w budynku przyul. Grunwaldzka nr 62 , 58-340 Głuszyca. Przedmiar stanowi integralny załącznik do zamówienia.


Głuszyca, dnia 19 kwietnia 2018 r.

ZO/11/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Rozbiórkę pomieszczeń gospodarczych przy ul. Bolesława Chrobrego 3-5 w Głuszycy
[Głuszyca 1, działka Nr 158/25] (kod CPV 45111100-1)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 17 Kwietnia 2018 r.

ZO/10/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Głuszyca (kod CPV 45311200-2 )
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 9 luty 2018 r.

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii ogólnobudowlanych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV45261000-4, 45262000-1) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 9 luty 2018 r.

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Usuwanie awarii instalacji sanitarnych w budynkach stanowiących własność Gminy
Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV 45330000-9) / na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 19 stycznia 2018 r.


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 50700000-2) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


Głuszyca, dnia 9 stycznia 2018 r.


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:


Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 90513500-1). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 50700000-2) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV 50711000-2).
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii ogólnobudowlanych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV 45261000-4, 45262000-1)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV 45332000-3).
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV50700000-2)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie usług dezynfekcji i dezynsekcji w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV 90921000-9)
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV 71356100-9).
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV 90513500-1).
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/


ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Obsługa i utrzymanie studni oraz urządzeń do uzdatniania wody w nieruchomościach
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. - nieruchomości stanowiące własność
Gminy Głuszyca i Wspólnoty Mieszkaniowe (kod CPV45232430-5).
Ina. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/Opublikował: Tomasz Szachta
Publikacja dnia: 24.09.2021
Podpisał: Tomasz Szachta
Dokument z dnia: 21.12.2017
Dokument oglądany razy: 42 240