Zapytania ofertowe

Głuszyca, dnia 12 sierpnia 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/ZO/DAT/2022

 

Nazwa zamówienia:

"Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem studni głębinowej gminnego ujęcia wody w Kolcach, gmina Głuszyca przy  ul. Pamięci Narodowej 31 i podłączenie jej do istniejącego układu KFS"

                     

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Głuszyca

ul. Parkowa 9

58-340 Głuszyca

NIP: 8862572750

w imieniu której działa:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

Siedziba:

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. +48 74 8456 233, +48 74 8456 384

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Strona internetowa ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy: http://www.zumik.com.pl/14-inwestycje/
 1. Siedziba Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 21 czerwca 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/ZO/DAT/2022

 

Nazwa zamówienia:

"Wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem studni głębinowej gminnego ujęcia wody w Kolcach, gmina Głuszyca przy  ul. Pamięci Narodowej 31 i podłączenie jej do istniejącego układu KFS"

                     

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Głuszyca

ul. Parkowa 9

58-340 Głuszyca

NIP: 8862572750

w imieniu której działa:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

Siedziba:

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. +48 74 8456 233, +48 74 8456 384

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Strona internetowa ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy: http://www.zumik.com.pl/14-inwestycje/
 1. Siedziba Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 21 czerwca 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZO/DAT/2022

 

Nazwa zamówienia:

„Wymiana pokrycia dachowego na pomieszczeniach gospodarczych przy ul. Częstochowskiej w Głuszycy, działka gruntu nr 493/18 Głuszyca 1”

                                 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Głuszyca

ul. Parkowa 9

58-340 Głuszyca

NIP: 8862572750

w imieniu której działa:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

Siedziba:

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. +48 74 8456 233, +48 74 8456 384

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Strona internetowa ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy: http://www.zumik.com.pl/14-inwestycje/
 1. Siedziba Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 20 czerwca 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/ZO/DAT/2022

 

Nazwa zamówienia:

„Remont dachu w budynku przy ul. Granicznej nr 12 w Głuszycy Górnej”.

                                               

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Głuszyca

ul. Parkowa 9

58-340 Głuszyca

NIP: 8862572750

w imieniu której działa:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

Siedziba:

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. +48 74 8456 233, +48 74 8456 384

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Strona internetowa ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy: http://www.zumik.com.pl/14-inwestycje/
 1. Siedziba Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Głuszyca, dnia 10 czerwca 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/ZO/DAT/2022

 

Nazwa zamówienia:

Wykonywanieusług kontroli stanu technicznego instalacji gazowychw budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy

                                                                   

I. ZAMAWIAJĄCY:

Wspólnoty Mieszkaniowe, w imieniu i za które działa:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

Siedziba:

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. +48 74 8456 233, +48 74 8456 384,

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Strona internetowa ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy: http://www.zumik.com.pl/14-inwestycje/
 1. Siedziba Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 10 czerwca 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/ZO/DAT/2022

 

Nazwa zamówienia:

Wykonywanie usług kontroli stanu technicznego instalacji gazowychw budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca, zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy

                                                                   

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Głuszyca

ul. Parkowa 9

58-340 Głuszyca

NIP: 8862572750

w imieniu której działa:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

 

Siedziba:

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. +48 74 8456 233, +48 74 8456 384,

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Strona internetowa ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy: http://www.zumik.com.pl/14-inwestycje/
 1. Siedziba Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 1 czerwca 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/ZO/DAT/2022

 

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z wykonaniem wentylacji w lokalu nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej 87 w Głuszycy” 

                                                                   

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Głuszyca

ul. Parkowa 9

58-340 Głuszyca

NIP: 8862572750

w imieniu której działa:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

 

Siedziba:

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. +48 74 8456 233, +48 74 8456 384,

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Strona internetowa ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy: http://www.zumik.com.pl/14-inwestycje/
 1. Siedziba Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/ZO/DAT/2022

 

Nazwa zamówienia:

„Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 6 w Głuszycy                       – elewacja z dociepleniem i wymiana drzwi wejściowych”.

 

Tytuł projektu:

”Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 6 w Głuszycy”.

 

Numer naboru:RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 – ZIT AW

Numer wniosku:RPDS.06.03.04-02-0188/16

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

                                                                         

I. ZAMAWIAJĄCY:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Leśnej nr 6 w Głuszycy   

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

NIP: 886-26-41-445, REGON: 891380290

w imieniu której działa zarządca nieruchomości wspólnej:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

 

Siedziba:

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. +48 74 8456 384

Zapytanie ofertowe Leśna 6 w Głuszycy I.docx
Zapytanie ofertowe 6.ZO.DAT.22 Leśna 6 w Głuszycy.pdf
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 6.ZO.DAT.22.pdf
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Leśna 6 w Głuszycy - formularz oferty I.docx
Załącznik Nr 2 Leśna 6 elewacja drzwi..ath
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 6.ZO.DAT.22.pdf
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Leśna 6 w Głuszycy I.doc
Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego 6.ZO.DAT.22.pdf
Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Leśna 6 w Głuszycy I.doc
Załacznik Nr 5 do zapytania ofertowego 6.ZO.DAT.22.pdf
Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Leśna 6 w Głuszycy I.doc
Załacznik Nr 6 do zapytania ofertowego 6.ZO.DAT.22.pdf
Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego Leśna 6 w Głuszycy RODO nowe I.docx
Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego 6.ZO.DAT.22.pdf
Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego Leśna 6 w Głuszycy I.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/DAT/2022

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Bohaterów Getta 36 w Głuszycy, wykonanie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym oraz wykonanie wentylacji”

                                                                   

I. ZAMAWIAJĄCY:                       

Gmina Głuszyca

ul. Parkowa 9

58-340 Głuszyca

NIP: 8862572750

w imieniu której działa:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

 

Siedziba:

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. +48 74 8456 233, +48 74 8456 384,

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Strona internetowa ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy: http://www.zumik.com.pl/14-inwestycje/
 1. Siedziba Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZO/DAT/2022

 

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z wykonaniem wentylacji w lokalu nr 11 przy ul. Wysokiej 3 w Głuszycy” 

                                                                   

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Głuszyca

ul. Parkowa 9

58-340 Głuszyca

NIP: 8862572750

w imieniu której działa:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

 

Siedziba:

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. +48 74 8456 233, +48 74 8456 384,

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 1. Strona internetowa ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy: http://www.zumik.com.pl/14-inwestycje/
 1. Siedziba Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 31 marca 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZO/DAT/2022

 

Nazwa zamówienia:

„Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 5 w Głuszycy – remont kapitalny dachu”.

Tytuł projektu:

”Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 5 w Głuszycy”.

Numer naboru:RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 – ZIT AW

Numer wniosku:RPDS.06.03.04-02-0208/16

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

                                                                

I. ZAMAWIAJĄCY:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Górnej nr 5 w Głuszycy  

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

NIP: 886-26-41-416, REGON: 891380350

w imieniu której działa zarządca nieruchomości wspólnej:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

 

Siedziba:

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca

tel. +48 74 8456 233, +48 74 8456 384

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 16 grudnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/ZO/DAT/2021

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbiórki budynku użytkowego znajdującego się na działce gruntu nr 89/10 obręb 0002 Głuszyca – ul. Grunwaldzka 40B w Głuszycy”                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 13 grudnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/ZO/DAT/2021

Nazwa zamówienia:

Usuwanie awarii ogólnobudowlanych i wykonywanie drobnych napraw, remontów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 13 grudnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/ZO/DAT/2021

Nazwa zamówienia:

Usuwanie awarii ogólnobudowlanych i wykonywanie drobnych napraw, remontów w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca, zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 08 grudnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/ZO/DAT/2021

 

Nazwa zamówienia:

 

„Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kłodzkiej nr 93 w Głuszycy Górnej”

Tytuł projektu:

 

”Efektywność energetyczna budynku przy ul. Kłodzkiej 93 w Głuszycy Górnej”.

 

Numer naboru:RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16 – ZIT AW

 

Numer wniosku: RPDS.03.03.04-02-0051/16

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 03 grudnia 2021 r.   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/ZO/DAT/2021

 

Nazwa zamówienia:

„Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 1                w Głuszycy – elewacja bez docieplenia, elewacja z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej, izolacja pionowa i drenaż”.

 

Tytuł projektu:

”Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 1                w Głuszycy”.

Numer naboru:RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 – ZIT AW

Numer wniosku:RPDS.06.03.04-02-0199/16

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

                                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 15 listopada 2021 r.   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/ZO/DAT/2021

Nazwa zamówienia:

„Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 1 w Głuszycy – elewacja bez docieplenia, elewacja z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej, izolacja pionowa i drenaż”.

Tytuł projektu:

”Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 1 w Głuszycy”.

Numer naboru:RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 – ZIT AW

Numer wniosku:RPDS.06.03.04-02-0199/16

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Dolna 1_przedmiar_roboty_uzupełniające.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 05 listopada 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/ZO/DAT/2021

Nazwa zamówienia:

„Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kłodzkiej nr 93 w Głuszycy Górnej”

Tytuł projektu:

”Efektywność energetyczna budynku przy ul. Kłodzkiej 93 w Głuszycy Górnej”.

Numer naboru:RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16 – ZIT AW

Numer wniosku: RPDS.03.03.04-02-0051/16

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Głuszyca, dnia 25 października 2021 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/ZO/DAT/2021

Nazwa zamówienia:

„Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 5 w Głuszycyremont kapitalny dachu, remont instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej”.

Tytuł projektu:

”Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 5 w Głuszycy”.

Numer naboru:RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 – ZIT AW

Numer wniosku:RPDS.06.03.04-02-0208/16

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 22.09.2021 r.

13/ZO/DAT/2021                                                                        

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Nazwa zamówienia:

„Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 5 w Głuszycy – remont kapitalny dachu, remont instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej”.

Tytuł projektu:

”Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 5 w Głuszycy”.

Numer naboru:RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 – ZIT AW

Numer wniosku:RPDS.06.03.04-02-0208/16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 11.05.2021 r.

10/ZO/DAT/2021                                                                        

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

”Budowa instalacji dymowych oraz wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 3 w Głuszycy ”

(kod CPV 45232421-9 ) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 22 kwietnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/ZO/DAT/2021

Nazwa zamówienia:

„Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łomnickiej nr 1 w Głuszycy”

Tytuł projektu:

”Efektywność energetyczna w budynku przy ul. Łomnickiej 1 w Głuszycy”.Numer naboru:RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16 – ZIT AW

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 14 kwietnia 2021 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/ZO/DAT/2021

Nazwa zamówienia:

„Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 28 w Głuszycy”

Tytuł projektu:

”Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.  Sienkiewicza 28 w Głuszycy”

Numer naboru:RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 – ZIT AW”

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 07 kwietnia 2021 r.

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O,

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

na wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w roku 2021
w obiektach administrowanych przez Zamawiającego

(kod CPV50700000-2)  /na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 08 marca 2021 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZO/DAT/2021

Nazwa zamówienia:

„Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 28 w Głuszycy”

Tytuł projektu:

”Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.  Sienkiewicza 28 w Głuszycy”

Numer naboru:RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 – ZIT AW”

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 01 marca 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZO/DAT/2021

Nazwa zamówienia:

„Remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Getta nr 10 w Głuszycy”

Tytuł projektu:

”Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.  Bohaterów Getta 10 w Głuszycy”

Numer naboru:RPDS.06.03.04-02-0190/16

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 19 lutego 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZO/DAT/2021

Nazwa zamówienia:

„Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul Pionierów 2-18 w Głuszycy”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 08 lutego 2021 r.

2/ZO/DAT/2021                                                                      

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

na wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w roku 2021
w obiektach administrowanych przez Zamawiającego (kod CPV50700000-2)

/na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 05 lutego 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZO/DAT/2021

Nazwa zamówienia:

Remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Getta nr 10 w Głuszycy

Tytuł projektu:


”Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.  Bohaterów Getta 10 w Głuszycy”
Numer naboru: RPDS.06.03.04-02-0190/16

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 20.10.2020 r.

ZO/10/2020                                                                                    

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Turystycznej 5 w Grzmiącej wraz z dokumentacją geodezyjna

powykonawczą (kod CPV 45232421-9 )

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

                                                                                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 31.08.2020 r.

ZO/09/2020

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pamięci Narodowej 8 w Kolcach

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 31.08.2020 r.

ZO/08/2020                                             

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 88 w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 25.05.2020 r.

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont klatek schodowych ( dwa wejścia) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Kolejowej 1 w Głuszycy polegający na:

 • Malowaniu tralek, poręczy, ewentualnie płytki na schodach;
 • Ściany i sufity: wklejenie siatki zbrojeniowej, wykonanie nowych tynków oddychających,
 • Remont suteryn;
 • Lamperie - tynk mozaikowy,
 • Malowanie ścian i sufitów,
 • Inne prace konieczne do wykonania w ocenie oferenta;
 • Chodnik - wejścia do budynku,
 • Brak przedmiaru robót.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 25.05.2020 r.

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 4 w Głuszycy polegający na: Dach:

 • Dachówka zakładkowa ceramiczna,
 • Rynny i rury spustowe;
 • Przemurowanie kominów - cegła klinkierowa; wymiana tynków na kominach w części strychowej;
 • Opinia kominiarska powykonawcza w zakresie przemurowania kominów;
 • Płotki przeciwśniegowe, ławeczki kominiarskie;
 • Inne prace konieczne do wykonania w ocenie oferenta;
 • Brak przedmiaru robót (konieczna wizyta na nieruchomości).

Remont klatki schodowej:

 • Montaż płyt osb, wykładzina przemysłowa, montaż kątowników na biegach schodowych, malowanie tralek, poręczy;
 • Ściany i sufity: wklejenie siatki zbrojeniowej, wykonanie nowych tynków oddychających,
 • Lamperie - tynk mozaikowy,
 • Malowanie ścian i sufitów,
 • Inne prace konieczne do wykonania w ocenie oferenta;
 • Płytki na parterze,
 • Brak przedmiaru robót.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 14.05.2020 r.

ZO/05/2020                                                                                     

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Głuszycy

polegający na:

Remont dachu papowego::

 • Obróbki dachu dachówkowego,
 • Rynny i rury spustowe - jeśli zachodzi konieczność ich wymiany,
 • Prace konieczne do wykonania w ocenie wykonawcy,
 • Brak przedmiaru robót (konieczna wizyta na nieruchomości).

Remont klatek schodowych - dwa wejścia:

 • Montaż płyt osb, wykładzina przemysłowa, montaż kątowników na biegach schodowych, malowanie tralek, poręczy;
 • Ściany i sufity: wklejenie siatki zbrojeniowej, wykonanie nowych tynków oddychających,
 • Lamperie - tynk mozaikowy,
 • Malowanie ścian i sufitów,
 • Wymiana okien i drzwi w częściach wspólnych,
 • Inne prace konieczne do wykonania w ocenie oferenta;
 • Płytki na parterze,
 • Chodnik - dojście do budynku,
 • Brak przedmiaru robót.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 03.12.2019 r.

ZO/37/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Gluszycy.

(kod CPV50700000-2) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 03.12.2019 r.

ZO/36/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy - instalacje zasilane
gazem z sieci i z butli gazowych, (kod CPV50700000-2) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 03.12.2019 r.

ZO/35/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV40000000-7) /na. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 03.12.2019 r.

ZO/34/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii ogólnobudowlanych w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV40000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 03.12.2019 r.

ZO/33/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Obsługa i utrzymanie studni oraz urządzeń do uzdatniania wody, badanie wody
w nieruchomościach będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. - nieruchomości stanowiące
własność Gminy Głuszyca i Wspólnoty Mieszkaniowe

(kod CPV45232430-5) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 03.12.2019 r.

ZO/32/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych, będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 45332000-3) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 03.12.2019 r.

ZO/31/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 45332000-3) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 14.08.2019 r.

ZO/30/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie instalacji gazowej grzewczej i wentylacji w lokalach gminnych Nr 2, 3, 6, 7, 9,
10,12 i 14 oraz likwidacja kotłowni wspólnej w budynku przy ul. Niecałej 1 w Głuszycy.
(kod CPV 45333000-0 ) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 12.08.2019 r.

ZO/29/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Leśnej 6 w Głuszycy.

(kod CPV45261000-4)

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 22.07.2019 r.

ZO/28/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.: Częstochowskiej 2 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV45311200-2) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 08 lipiec 2019 r.

ZO/27/2019                                                                      

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację Decyzji

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim

Nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 i 4/2019 - dotyczy budynku mieszkalnego przy

ul. Kościuszki 3 Głuszyca

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 8 maja 2019 r.

ZO/25/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Na budowę drenażu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem izolacji
ścian fundamentowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dolnej nr 1
w Głuszycy kod 58-340 (kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

                                                                   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 8 maja 2019 r.

ZO/24/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont dachu, przemurowanie kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dolnej nr 1 w Głuszycy

(kod CPV45000000-7)

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 07 maja 2019 r.

ZO/23/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wzmocnienie belki stropowej drewnianej wraz z robotami towarzyszącymi w lokalu
mieszkalnym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej nr 56/4
w Głuszycy. Kod CPV45000000-7
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

 • Treść ogłoszenia                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 02 maja 2019 r.

ZO/21/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Wykonanie schodów wewnętrznych , drewnianych w klatce schodowej w budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza nr 57 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV45422000-1) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 17 Kwietnia 2019 r.

ZO/17/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont dachu i wykonanie drenażu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ulicy Wysokiej 1 w Głuszycy.

(kod CPV 45261000-4; 43124100-9)

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 15 marca 2019 r.

ZO/16/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Budowa wentylacji grawitacyjnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Parkowej nr 1 w Głuszycy, kod 58-340
(kod CPV45331210-1)

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 12 marca 2019 r.

ZO/14/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont elewacji - termomodernizacja

(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 12 marca 2019 r.

ZO/13/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont dachu - pokrycie blachodachówką, przemurowanie kominów,

(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 lutego 2019 r.

ZO/12/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Dostawę i wymianę wodomierzy z modułem radiowym wraz z ich odczytem w lokalach
mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących pod zarządem
ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy.
(główny kod CPV38421100-3; dodatkowe kody CPV: 32230000-4,65500000-9 )
/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 29 stycznia 2019 r.

ZO/6/2019                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku inwentarskiego na zaplecze
techniczne przy ul. Grunwaldzkiej nr 40A w Głuszycy, kod 58-340

(kod CPV 71240000-2 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 9 stycznia 2019 r.

ZO/1/2019

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:


Remont kapitalny dachu - pokrycie karpiówką ceramiczną, przemurowanie komina,
naprawa i malowanie gzymsu
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/59/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie usług dezynfekcji i dezynsekcji w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 90921000-9) /na. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/58/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie usług dezynfekcji i dezynsekcji w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 90921000-9) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/57/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług zduńskich w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV45262630-6). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/56/2018                                                                           

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy
(kod CPV50711000-2). /na. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/55/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV50711000-2). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/54/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Obsługa i utrzymanie studni oraz urządzeń do uzdatniania wody, w nieruchomościach
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. - nieruchomości stanowiące własność
Gminy Głuszyca i Wspólnoty Mieszkaniowe

(kod CPV 45232430-5). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/53/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
zarządzanych przez ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 71356100-9). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/52/2018                                                                        

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca,
zarządzanych przez ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 71356100-9). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/51/2018                                                                           

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych, będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 45332000-3). /na. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/50/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach stanowiących własność
Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy

(kod CPV 45332000-3). /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 28 listopada 2018 r.

ZO/49/2018                                                                         

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność Gminy Głuszyca, będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy - instalacje zasilane gazem z sieci i z butli gazowych,

(kod CPV 50700000-2) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 10 września 2018 r.

ZO/33/2018                                                                         

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont dachu papowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Bohaterów Getta

nr 30 w Głuszycy.

(kod CPV45261000-4)

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 14 września 2018 r.

ZO/37/2018                                                                         

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 5 września 2018 r.

ZO/32/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

przy ul. Mazurskiej nr 5 w Głuszycy
(kod CPV 45311200-2 ) /na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 03 sierpnia 2018 r.

ZO/27/2018                                                                           

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Pionierów 2 w Głuszycy ( od pionu do gazomierza, instalacja w piwnicach) po tej
samej trasie (klatka Nr 2,4, 6, 8,10,12, 14,16,18) (kod CPV 45333000-0)

/na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 02 sierpnia 2018 r.

ZO/26/2018                                                                          

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mazurskiej 5 w Głuszycy (kod CPV 45232421-9 )

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 05 lipca 2018 r.

ZO/24/2018                                                                       

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Remont kapitalny dachu - dachówka zakładkowa ceramiczna
(kod CPV45000000-7) /na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

Opis przedmiotu zamówienia: remont dachu,elewacji, wymiana drzwi wejściowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśna 10, 58-340 Głuszyca. Przedmiar stanowi integralny załącznik do zamówienia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 15 czerwca 2018 r.

ZO/22/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV50700000-2).
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 19 marca 2018 r.

 ZO/9/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w kuchni, w lokalu mieszkalnym Nr 1
przy ul. Bohaterów Getta 22 w Głuszycy (kod CPV45331210-1).

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca, dnia 20 luty 2018 r.

zo/8/2018

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH 1 KOMUNALNYCII SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczqcej podlqczenia budynkil przy ul. Granicznej 12 w Głuszycy Górnej do kolektora sanitarnego

(kod CPV Ina podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO/4/2018                                                                              Głuszyca, dnia 17 stycznia 2018 r.

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

UL.SIENKIEWICZA 12 58-340 GŁUSZYCA

Zaprasza do złożenia oferty na:

REMONT INSTALACJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot zamówienia: remont instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości w budynku przy ul. Sienkiewicza 12 ( klatka III) w Głuszycy. Termin realizacji zamówienia: pierwszy kwartał 2018 - do decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO/3/2018                                                                              Głuszyca, dnia 9 stycznia 2018 r.

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POWTÓRNE POSTĘPOWANIE NA:

Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV90513500-1).

Ina podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV 90513500-1).

Ind. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie usług dezynfekcji i dezynsekcji w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV 90921000-9)

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV50700000-2).

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV45261000-4, 45262000-1)

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,

będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV 45332000-3).

/na. podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
będących w zarządzie ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV50711000-2).

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GŁUSZYCY

OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
zarządzanych przez ZUMiKsp. z o.o. w Głuszycy (kod CPV 71356100-9).

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Remont Instalacji Gazowej w cześciach wspólnych nieruchomości budynku mieszkalnego

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 12, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiKSp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Górna 5

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Górna 5, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiKSp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wysoka 1

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wysoka 1, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 28

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Sienkiewicza 28, 58-340 Głuszyca reprezentowana

przez ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 5

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Sienkiewicza 5, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 4

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Sienkiewicza 4, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Niecała 1

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Niecała 1, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Leśna 10

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Leśna 10, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Leśna 6

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Leśna 6, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 54

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Grunwaldzkiej 54, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 14

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Grunwaldzkiej 14, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 1

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Grunwaldzkiej 1, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 30

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Bohaterów Getta 30, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 10

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Bohaterów Getta 10, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Dolna 1

w Głuszycy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul: Dolna 1, 58-340 Głuszyca reprezentowana przez

ZUMiK Sp. z o. o w Głuszycy

- Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości - ul. Sienkiewicza 19 Głuszyca

- Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych - 11-go Listopada 2 - zapytanie ofertowe

1. przedmiar

2. projekt budowlany do wgladu w siedzibie lub do przesłania na ades e-mail oferenta - przekracza rozmiar możliwy do upublicznienia

- Wymiana istalacji gazowej w częściach wspólnych - Grunwaldzka 81 - zapytanie ofertowe

1. przedmiar

2.projekt budowlany do wgladu w siedzibie lub do przesłania na adres e-mail oferenta - przekracza rozmiar możliwy do upublicznienia

- Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych - Grunwaldzka 87 - zapytanie ofertowe

1. przedmiar

2. projekt budowlany do wglądu w siedzibie lub do przesłania na adres e-mail oferenta - przekracza rozmiar możliwy do upublicznienia

-Usuwanie awarii ogólnobudowlanych, w których zarządcą jest ZUMiK sp. z o.o.

- Prowadzenie stałej obsługi instalacji elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez ZUMiK sp. z o.o.

 

Zakład Usług Mieszkaniowych
i Komunalnych Sp. z o.o.

58-340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 38

tel. 74 845 63 84
fax 74 845 62 33

zumik@zumik.com.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 9:00 - 15:30
wtorek 9:00 - 17:00
środa 9:00 - 15:30
czwartek 9:00 - 15:30
piątek 9:00 - 14:00

Sprawdź jak do nas trafić!