Głuszyca 19.02.2021 r.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Ogłasza nabór na stanowisko :

Pracownik ogólnobudowlany

W ZUMiK Sp. z o.o

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca 07.08.2020 r.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Ogłasza nabór na stanowisko :

Podinspektor ds. finansowo-księgowych  Wspólnot Mieszkaniowych

W ZUMiK Sp. z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca 22.11.2019 r.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Ogłasza nabór na stanowisko :

Pracownik administracyjno-biurowy

W ZUMiK Sp. z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca 22.11.2019 r.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Ogłasza nabór na stanowisko :

Podinspektor ds. finansowo-księgowych  Wspólnot Mieszkaniowych

W ZUMiK Sp. z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca 20.09.2019 r.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Ogłasza nabór na stanowisko :

Podinspektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych i Zasobów Gminnych

W ZUMiK Sp. z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca 12.12.2018 r.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Ogłasza nabór na stanowisko :

Pracownik  ogólnobudowlany - pomocnik

w ZUMiK Sp. z o. o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca 11.07.2018 r.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Ogłasza nabór na stanowisko :

Podinspektor ds. kadr, płac i windykacji

w ZUMiK Sp. z o. o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Ogłasza nabór na stanowisko :

Inspektor ds. technicznych

W ZUMiK Sp. z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca 10.04.2018 r.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Ogłasza nabór na stanowisko :

Podinspektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych i Zasobów Gminnych

W ZUMiK Sp. z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca 02.03.2018 r.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Ogłasza nabór na stanowisko :

Inspektor ds. technicznych

W ZUMiK Sp. z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca 23.02.2018 r.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Ogłasza nabór na stanowisko :

Pracownik ogólnobudowlany

W ZUMiK Sp. z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głuszyca 14.02.2018 r.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Ogłasza nabór na stanowisko :

Inspektor ds. technicznych

W ZUMiK Sp. z o.o.

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko

Pracownik  ogólnobudowlany - pomocnik

W ZUMiK Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Gmina Głuszyca

Zakres zadań:

  •  Prace ogólnobudowlane i wykończeniowe.

Wymagania niezbędne:

  • Doświadczenie w branży budowlanej (udokumentowane).
  • Prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

  • Samodzielność w realizacji zleconych zadań.
  • Sumienność.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Wymagane dokumenty:

·        Życiorys (CV)

·        List motywacyjny wraz z dopisaniem klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ZUMiK Sp. z o. o. w Głuszycy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko „Pracownik ogólnobudowlany- pomocnik”(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ustala się termin składania ofert do dnia 28.12.2018 r. osobiście, drogą pocztową lub e-mail na adres:

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o. o. w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 38; 58-340 Głuszyca

Adres e-mail: zumik@zumik.com.pl

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Ważne: prosimy dokumenty aplikacyjne uzupełnić o numer telefoniczny lub mailowy niezbędny do kontaktu w procesie rekrutacyjnym. Spółka nie będzie wysyłała zawiadomień drogą pocztową. Osoby zainteresowane po zakończeniu procesu rekrutacji obowiązane są zgłosić się osobiście po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Po wskazanym terminie dokumenty aplikacyjne kandydatów będą komisyjnie zniszczone.

 

 

                                                                                              

 

Zakład Usług Mieszkaniowych
i Komunalnych Sp. z o.o.

58-340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 38

tel. 74 845 63 84
fax 74 845 62 33

zumik@zumik.com.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 9:00 - 15:30
wtorek 9:00 - 17:00
środa 9:00 - 15:30
czwartek 9:00 - 15:30
piątek 9:00 - 14:00

Sprawdź jak do nas trafić!